český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC® Tekniska lösningsmedel för att minska HSE-risker (hälsa, miljö och säkerhet)

HUR MAN FÖREBYGGER INFEKTIONSRISKER,
GENOM ATT ANVÄNDA SAMMA KOMPONENTTVÄTTAR?

 

 

Jacques Tardif   iBiotec  Tec industries     Tec investissements

Jacques P. TARDIF Teknisk chef

 

 

Faror i samband med komponenttvättar med biologisk avfettning

 

Det fanns en stark entusiasm för användning av biologiska komponenttvättar, eftersom den teoretiskt sett inte genererade något industriavfall.

Det vore egentligen bättre att kalla komponenttvättar bakteriologiska komponenttvättar, eftersom de är fulla av bakterier och inte tillåter borttagning av alla bakterier, förekomst av bensin, dieselolja, utspädningsmedel, färger är inte tillåtet med påföljd att förstöra eller hämma mikroorganismer.

Ett enkelt strömavbrott orsakar dålig lukt.

Dessutom är koppar och dess legeringar, (mässing, brons, nysilver, zamak…) kraftigt bakterieminskande, varje mekanisk komponent innehåller denna metall, medför det en mycket snabb destabilisering och nedbrytning av bad.

Att byta bad medför en mycket hög kostnad, i storleksordningen ca. 700-900 €, och måste göras flera gånger om året.

 

Rättsliga aspekter

 

Bestämmelserna gällande biologiska komponenttvättar innebär att ansvaret vilar på användaren

Ansvaret avser ett område inom ett område av common law. Användaren bär själv ansvaret för faror som ligger till grund för användningen av populationer, genrer och arter, mikroorganismer som tillhandahålls användaren.

 

Vetenskapliga studier saknas som omfattar alla mikroorganismer.

Mikroorganismer i miljön kan förorena kolmponenttvättarna.

Genrer och lagerförda arter, är vid genomförandet av en biologisk komponenttvätt inte alltid desamma över tid och utvecklas, deras andel kan också variera över tid.

Det har visat sig att bakterierna från grupp 1 utveckats mot patogena och infektiösa risker för påfrestning från grupp 2

Pseudomonas aeroginosa

Achromobacter xylosoxidans

Bacillus cereus

Ochromobactrum intermedium

Samt grupprisk 3

Bacillus antharcis

(genom DNA-sekvensering/kodning av genen)

Det skulle också finnas en risk som skulle kunna överföras till användarna, när de har immunbrist.

 

Arbetsmiljölagen: Förebyggande av biologiska risker

Avsiktlig användning av bakteriologisk miljö är föremål för en bedömning av yrkesmässiga risker enligt Arbetsmiljölagen artikel R 4421 till R 4427-5

 

”Det är tydligt angivet att det åligger användaren att göra en egen bedömning av riskerna, användaren måste kunna ha följande information”:

 • Exakt identitet hos mikrobiella stammar som kommer in i processen.
 • Den potentiella patogeniciteten/kapaciteten hos varje biologiskt agens.
 • Den infektuösa dosen hos varje patogent agens.
 • Den uppnådda bakteriekoncentrationen i proceduren.
 • Penetrationsvägen för det patogena agenset i organismen (matsmältningssystemet, kutant eller i slemhinnor, andningsorganen). 

 

Har användarna möjlighet, eftersom det är deras ansvar, att också följa utvecklingen och förändringarna hos populationen över tid, i förhållande till den ursprungliga lagerföringen?

Hur ska man utifrån detta veta patogeniciteten och den infektuösa dosen?

 

Om tillverkarna hävdar att deras kommersiella prepareringar endast innehåller bakterier från grupp 1, rapporteras sällan genrer och arter i säkerhetsdatabladen SDB eller i de tekniska databladen.

 

Tillverkarna och de ansvariga för marknadsföring av komponenttvättar för avfetting och biologisk rengöring rekommenderar användning av blåsbälgar.

Blåsbälgen gör det möjligt att torka delar för att undvika korrosionsproblem.

Denna teknik resulterar i andningsexponering för exponering för bioaerosoler hos arbetstagarna.

Att använda skyddsmask, förutom att bära traditionell personlig skyddsutrustning (PPE), är obligatoriskt i flera länder.

 

 

 

Källor:

www.inrs.fr ND 2304 följd av den mikrobiologiska floran i komponenttvättarna för biologisk borttagning och nedbrytning av fetter.

www.inrs.fr riskbedömning av komponenttvättar för biologisk borttagning och nedbrytning av fetter.

”Resa till bakteriernas länder” av Christine DAVID Mikrobiolog vid expertisavdelningen INRS.

www.irsst.qc.ca Säker användning av biologiska komponenttvättar för avfettning

www.irsst.qc.ca Rapport R-829 Förebyggande av kemiska och biologiska risker

www.inrs.fr ED 6034 Biologiska risker på arbetsplatsen

www.inrs.fr  TJ 24 Juridisk checklista

www.textlab.io Mesofil aerob nedbrytnings-rapport av Mr Sachiya  Iwashita

www.cancer-environnement.fr  Biologisk risk på arbetsplatsen

 

De biologiska komponenttvättarna introducerades i USA under 1990-talet (Wolf och Morris).

Enligt SUMER-enkäten, 2,6 säger miljoner löntagare, dvs 15 % (förutom hälso- och sjukvårdspersonal), att de oroliga, i Frankrike, över de biologiska riskerna på deras arbetsplatser.

Man uppskattar att den aktuella kostnaden för de regionala sjukförsäkringskassorna och de allmänna kassorna för social trygghet, varje år uppgår till 3 miljarder euro, på grund av sjukdomar av biologiskt ursprung.

Den tvärvetenskapliga föreningen för medicinsk och social hälsovård (AISMT), som leds och samordnas av företagsläkare, men som konfronteras av patologier med biologiskt ursprung, hävdar tydligt att användning av komponenttvättar för avfettning inom industrin gör dem oroade över den biologiska risken www.aismt36.com Risker och yrken. Den biologiska risken inom industriell miljö.

 

REACH CEE-förordningen 1927/2006 och CLP CEE 1272/1079-förordningen

har introducerat flera nya farosymboler och riskangivelser

som ligger till grund för användning av kemiska ämnen och prepareringar.

Borde det inte också gälla samma sak för de biologiska riskerna?

 

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene.
Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene.

 

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene.

Den biologiska risken måste kontrolleras

 

TRANSMISSIONSKEDJAN

 

INFEKTIÖSA AGENS

BEHÅLLARE

UTGÅNGSDÖRR

RANSMISSIONSVÄGAR

ENTREDÖRR

POTENTIELL VÄRD

DU och DE SOM OMGER DIG

 

 

För att se den informativa VIDEON, redigerad av ’INRS ”En enkät om agenset BIO 07” Klicka på länken

 

 

 iBiotec erbjuder en omedelbar alternativ ersättninglösning, utan faro- eller varningssymboler