český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC® Tekniska lösningsmedel för att minska HSE-risker (hälsa, miljö och säkerhet)

 

Formulerare och tillverkare
av alternativa tekniska lösningsmedel
för rengöring och borttagning
av kemiska fixeringar, lim och vidhäftningsmedel

 

  

Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel. 

 

__________________________________________________

 

Montage för att hålla delar på plats,
montering av konstruktioner,
löstagbar fixering

__________________________________________________

 

Lim och vidhäftningsmedel, både vegetabiliska och animaliska eller och nutida av kemiskt ursprung, kan klassificeras i 3 stora produktfamiljer:

 

- lim-lösningsmedel

- smältlim

- reaktionslim

 

Lim kan sedan klassas utifrån deras kemiska egenskaper:

- vinylemulsioner och sampolymerer

- vidhäftningsmedel baserade på polymeriserbara monomerer

- strukturella eller modifierade akryler

- PVC-plastisoler

- epoxider

- polyuretaner

- polyamider

- Polyestrar

- polimider

- värmehärdande UF, PF, MF, RF

- silikoner

- anaerober cyanakrylater

- UV

Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel. Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.

 

Rekommenderad lim-produktfamilj för ett bestämt substrat

 

Underlag

Lim

ABS

Akrylater, akryler TD, cyanakrylater, epoxider, polyuretan

Stål

Akrylater akryler TD, anaerober, cyanakrylater, epoxider, epoxi-polyamid, fenol-nitril, fenol-vinyl, polyuretan

Rostfritt stål

Akryler TD, cyanakrylater, epoxider, fenol-nitril, fenol-vinyl, polyuretan

Aluminium och legeringar

Akryler TD, cyanakrylater, epoxider, epoxi-fenol, epoxi-polyamid, fenol-nitril, fenol-vinyl, polyimider, polyuretan, silikoner

Aminoplaster

Epoxihartser, epoxi-polyamid, fenol-nitril

Trä

Epoxihartser, epoxi-fenol, epoxi-polyamid, EVA smältlim, fenol-nitril, polyamider, polyestrar, polyuretan

Gummi

Cyanakrylater, fenol-nitril, polyuretan, silikoner

Keramik

Akryler TD, anaerober, epoxider, epoxi-fenol, epoxi-polyamid, polyimider, silikoner

Krom

Akryler TD, epoxider, epoxi-polyamid, polyestrar, polyuretan

Koppar och legeringar

Akryler TD, cyanakrylater, epoxider, epoxi-polyamid, fenol-vinyl, polyamider, polyestrar, polyimider, polyuretan

Epoxider

AkrylerTD, epoxider, epoxi-fenol, epoxy-polyamid, fenol-vinyl, polyuretan,

Fluorerade

Anaerober, epoxider, fenol-nitril

Magnesium och legeringar

Anaerober, cyanakrylater,epoxider, epoxi-fenol, epoxi-polyamid, fenol-nitril, fenol-vinyl, Polyuretan

Nickel

Akryler TD, epoxider, epoxi-polyamid

PE

Akryler TD, anaerober, epoxider, EVA smältlim, polyuretan

PEEK (Polyetereterketon)

cyanakrylater, epoxider, polyuretan, silikoner

PET, PBT

Anaerober, epoxider, polyestrar, polyuretan

Fenoler

Anaerober, epoxider, epoxi-fenol, epoxi-polyamid, fenol-nitril, fenol-vinyl, polyuretan, silikoner

PMMA

Akryler TD, fenol-nitril

Polyamider

Akrylater, anaerober, cyanakrylater, epoxi-polyamid, fenol-nitril, fenol-vinyl, polyamider, polyimider, polyuretan

Polykarbonat

(PCBA)

Cyanakrylater, epoxider, epoxi-polyamid, polyureatan

Omättade polyestrar

Akrylater, akryler TD, epoxider, epoxi-polyamid, fenol-nitril, polyestrar, polyuretan

Polyuretaner

Akrylater, akryler TD, cyanakrylater, polyuretan

PP

Akryler TD, anaerober, epoxider, EVA smältlim, polyuretan

PPE

Epoxider, fenol-nitril, polyuretan

PVC

Anaerober, cyanakrylater, epoxider, fenol-nitril, polyamider, polyuretan

Titan

Akryler TD, ,cyanakrylater epoxider, epoxi-fenol, epoxi-polyamid, fenol-nitril, fenol-vinyl, polyimider, polyuretan

Tungsten

AkrylerTD, epoxider, polyestrar, polyimider

Glas

Akrylater, akryler TD, anaerober, cyanakrylater, epoxider, epoxi-fenol, epoxi-polyamid, polyureatan, silikoner

Zink

Akryler TD, cyanakrylater, epoxider, epoxi-polyamid, fenol-nitril, fenol-vinyl, polyamider, polyestrar, polyuretan, silikoner

 

Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.