český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC® Tekniska lösningsmedel för att minska HSE-risker (hälsa, miljö och säkerhet)

 

Vissa kemiska agenser (substanser eller prepareringar) har på medellång till lång sikt, cancerframkallande, mutagena eller toxiska effekter på fortplantningen. De kallas CMR.

Det är viktigt att identifiera dessa, dvs. att göra en inventering av de produkter som används, som kan ge upphov till exponering. När ett CMR-agens identiferats på arbetsplatsen, är det viktigt att detta avlägsnas eller ersätts, varje gång det är tekniskt möjligt.

 

http://www.inrs.fr/risques/cmr-agents-chimiques/ce-qu-il-faut-retenir.html

 

Den fullständiga listan över CMR-ämnen, uppdaterad genom den 9:e anpassningen tekniska utvecklingen. CLP 2016/1079 hittar du på:

Lista över CMR-ämnen

 

http://www.prc.cnrs-gif.fr/spip.php?rubrique14

 

 

iBiotec erbjuder ett komplett utbud,
för varje applikation, av alternativa lösningsmedel utan farosymbol, för ersättning av CMR

Ersättningsprodukt för aceton, MEK, xylen, toluen, diklormetan (metylenklorid) NMP, NEP

 

 

Produkt

Beskrivning

Ersättningsprodukt för aceton

NEUTRALÈNE RG 30

 Borttagningsmedel för POLYESTRAR EPOXIER GELCOAT

Laminering, Topcoat-behandling

Alternativt lösningsmedel för aceton och MEK för rengöring av appliceringsverktyg

www.substitutacetone.com

Ersättningsprodukt för diklormetan

FAST CLEAN PU 110

för PUR lågtrycksmaskiner

 

Lösningsmedel för rengöring av polyuretangjutning

Vätska för sköljning av polyuretan-gjuthuvuden på lågtrycksmaskin.

Agro lösningsmedel.

Ersättningsprodukt för diklormetan.

Minskning av förbrukningen av lösningsmedel x 10.

Produkten är återanvändbar flera gånger.

UTAN FAROSYMBOLER

www.solvants.fr

Ersättningsprodukt för diklormetan

FAST CLEAN STRIPPER

Färgborttagningsmedel för POLYMERISERADE HARTSER

Lösningsmedel för rengöring och betning av formar för tvärbundna eller nyligen polymeriserade hartser, matriser av polyester, polyuretan, epoxi och bis-GMA.

Ersättningsprodukt för diklormetan, NMP och NEP

www.resinstripper.com

Ersättningsprodukt för diklormetan

DECAP STRIP VG

Vegetabiliskt färgborttagningsmedel för färger, lacker, tryckfärger

Ekologiskt färgborttagningsmedel med hög reaktivitet, vätska

Biologiskt, vegetabiliskt

Icke brandfarligt.

Biologiskt nedbrytbar.

Borttagning av alla färger, alla lacker på alla underlag.

www.decapantecologique.com

Ersättningsprodukt för NMP

NEUTRALÈNE INFINITY

Lösningsmedel för rengöring
PE-hartser, PU, Epoxier, bis GMA

Alternativt lösningsmedel för NMP och NEP och tvätt av PLC-styrd framställningsutrustning kompositer, lim och färger

www.substitutnmp.com

Lösningsmedel för ersättning av klorerade lösningsmedel vid kall eller varm avfettning

NEUTRALÈNE 1089 AM

LÖSNINGSMEDEL UTAN FAROSYMBOL, kan användas varmt på maskinerna A3 eller kallt på alla typer av maskiner för avfettning, komponenttvättar, tankar för nedsänkning , med eller utan US, med agitering i roterande eller translaterande korgar. Tar bort alla typer av smörjmedel av mineraliskt eller vegetabiliskt ursprung, animaliska vaxer, korrosionsskyddande produkter

www.solvantsa3.com