český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC® Tekniska lösningsmedel för att minska HSE-risker (hälsa, miljö och säkerhet)

 

Formulerare och tillverkare
av tekniska lösningsmedel för rengöring
och för avfettning och underhåll
och industriella processer

 

Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel. 

 

 

TRI 111-etan och CFC 113 användes i stor utsträckning, historiskt, för avfettning vid produktion och underhåll, CFC 113 var reserverat för avfettning och rengöring av ömtåliga underlag, T 111 för mekaniska komponenter.

Dessa två ämnen har förbjudits av miljöskäl.

 

Trikloretylen och perkloretylen, båda klassade som CMR, erbjöd inte länge ett alternativt val för T 111.

HCFC 141 B förbjöds också av miljöskäl.

 

Tillverkarna övergick naturligtvis därför till kolvätelösningar.

Om halogena, klorerade, bromerade eller flourerade lösningsmedel var flamsäkra, med utmärkt avfettningsförmåga och extremt snabb förångningshastiget, har kolvätelösningsmedel en förångningshastiget relaterad till deras flampunkt, ju snabbare torktid som önskas, desto lägre flampunkt, deras lösningsförmåga är begränsad.

De kan inte användas i ångfasen. Inte heller i ultraljudsbehållare då deras flampunkt är uinder 80 °C, i detta fall kan de också användas i A3-maskiner.

 

Den senaste omklassificeringen av kolvätelösningsmedel enligt CLP-förordningen, farlig att förtära, H 304 och även om risken är begränsad om man dricker eller suger is sig av den (se avsnittet rättsliga aspekter, rubriken toxikologiska aspekter, titel risk vid förtäring H 304), rekommenderas användare att söka efter lösningar ”lösningsmedel” utan farosymbol.

 

Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.

 

Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.

 

Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.

 

Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.

 

iBiotec erbjuder lösningar för avfettning som uppfyller alla de kriterier som krävs

  • Kolväteskärningar med högre lösningsförmåga och optimerat förhållande mellan flampunkt och avdunstningshastighet.
  • Lösningsmedel med ej mätbar flampunkt, lösningsmedel utan farosymboler
  • Vi formulerar sedan mer än 10 år lösningsmedel med vegetabiliskt ursprung, med total kontroll över deras prestanda och toxicitet, särskilt när det gäller deras innehåll av metanolrester (från transesterifieringsprocessen), aldehyder och deras anisidin- och peroxidvärde.
  • Biobaserade lösningsmedel för jordbruks- och livsmedelsindustrin (SLI).

 

Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.