český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC® Tekniske opløsningsmidler til reduktion af sundheds- og sikkerhedsrisici

HVORDAN FJERNER MAN SMITTERISICI,
NÅR DE SAMME BIOLOGISKE RENGØRINGSLØSNINGER ANVENDES?

 

 

Jacques Tardif   iBiotec  Tec industries     Tec investissements

Jacques P. TARDIF Teknisk direktor

 

 

Farerne ved biologiske rengøringsløsninger til affedtning

 

Der har været en stor tiltro til brugen af biologiske rengøringsløsninger, da de i teorien ikke genererer industrielt affald.

Alligevel gør biologiske rengøringsløsninger, som egentlig burde kaldes bakteriologiske løsninger, da de indeholder bakterier, det ikke muligt at fjerne al forurening. Tilstedeværelsen af benzin, dieselolie, fortyndere eller maling er udelukket, da de destruerer eller hæmmer mikroorganismerne.

En simpel strømafbrydelse kan afgive kvalmende lugte.

Desuden har kobber og kobberlegeringer (messing, bronze, nikkelmessing, zamak osv.) en reducerende virkning på bakterier. Enhver mekanisk komponent, der indeholder dette metal, medfører en meget hurtig destabilisering og nedbrydning af disse biologiske rengøringsbade.

Udskiftningen af rengøringsbadene har en meget høj pris, ca. 700 til 900 €, og de skal ofte udskiftes flere gange om året.

 

Lovmæssige aspekter

 

Lovgivningen om biologiske rengøringsløsninger identificerer brugernes ansvar

Ansvaret falder ind under den almindeligt gældende ret. Brugeren har eneansvaret for de farer, der er knyttet til anvendelsen af populationer, genrer og arter af mikroorganismer, som brugeren har modtaget.

 

Der findes ikke tilstrækkelige videnskabelige undersøgelser vedrørende alle anvendte mikroorganismer.

Mikroorganismer i miljøet kan kontaminere de biologiske rengøringsløsninger.

Genrer og arter, der findes i begyndelsen i en biologisk rengøringsløsning, er ikke altid de samme over tid og udvikler sig, og deres forhold kan også ændre sig over tid.

Det er blevet bevist, at bakterier i gruppe 1 udvikler sig til bakteriestammer med smittefarlige og patogene risici fra gruppe 2

Pseudomonas aeruginosa

Achromobacter xylosoxidans

Bacillus cereus

Ochromobactrum intermedium

Samt risici fra gruppe 3

Bacillus antharcis

(Med DNA-gensekventiering)

Der er desuden en risiko for brugere med immundefekter.

 

Fransk arbejdsret: Forhindring af biologiske risici

Anvendelse af bakteriologiske miljøer er underlagt evaluering af erhvervsmæssige risici i henhold til den franske lov om arbejdsret art. R 4421 til R 4427-5

 

”Det er tydeligt anført, at brugeren skal administrere sin egen evaluering af risici, og brugeren skal kunne råde over følgende oplysninger”:

 • Den præcise identitet for mikrobielle stammer, der anvendes i processen.
 • Den potentielle patogene evne for hvert biologisk stof.
 • Den infektiøse dosis for hvert patogent stof.
 • Den bakterielle koncentration, der opnås i processen.
 • Penetrationsmåden for patogenet i kroppen (mund, hud/slimhinder, luftveje). 

 

Har brugerne midlerne, når det er deres ansvar, til at følge udviklingen og ændringerne af populationen over tid, hvad angår den oprindelige population?

Kender de den patogene evne og den infektiøse dosis?

 

Selvom producenterne bekræfter, at deres blandinger kun indeholder bakterier fra gruppe 1, er genrer og arter imidlertid sjældent anført i sikkerhedsdatabladene eller deres tekniske datablade.

 

Producenter og ansvarlige for markedsføring af biologiske rengøringsløsninger til biologisk affedtning og rengøring anbefaler brugen af luftpistoler.

Blæsning gør det muligt at tørre delene og undgå problemer med korrosion.

Denne teknik medfører luftvejseksponering for bioaerosoler for medarbejderne.

Det er obligatorisk at bære åndedrætsværn, udover traditionelt PPE, i mange lande.

 

 

Kilder:

www.inrs.fr ND 2304 undersøgelse af den mikrobiologiske flora i løsninger til bionedbrydning af fedtstoffer i tanke.

www.inrs.fr evaluering af risici ved løsninger til bionedbrydning af fedtstoffer.

”Rejsen mod bakteriernes land” af Christine DAVID Mikrobiolog i Département Expertise i INRS.

www.irsst.qc.ca Sikker anvendelse af biologiske løsninger til affedtning

www.irsst.qc.ca Rapport R-829 Forhindring af kemiske og biologiske risici

www.inrs.fr ED 6034 Biologiske risici i erhvervsmilijøer

www.inrs.fr TJ 24 Juridisk aide-memoire

www.textlab.io Mesophilic aerobic degradation, rapport af Sachiya Iwashita

www.cancer-environnement.fr Biologisk risiko i et erhvervsmiljø

 

Biologiske rengøringsløsninger blev introduceret i USA i 1990’erne (Wolf and Morris).

I følge undersøgelsen SUMER blandt 2,6 millioner medarbejdere i Frankrig siger 15 % (eksklusive sundhedsprofessionelle), at de er bekymrede for biologiske risici på arbejdspladsen.

Man estimerer, at de aktuelle omkostninger for de franske regionale sundhedsforsikringsfonde og generelle sociale sikkerhedsfonde er 3 milliarder euro hvert år med hensyn til sygdomme med biologisk årsag.

Den franske forening Association Interprofessionnelle pour le Service Médical et Social (AISMT), som ledes og koordineres af arbejdslæger, og som derfor arbejder med sygdomme med biologisk oprindelse, gør tydeligt opmærksom på, at anvendelsen af dispensere til affedtning i industrien medfører biologiske risici www.aismt36.com Risici og arbejde Den biologiske risiko i industrielle miljøer.

 

REACH-forordningen (EØS) 1927/2006 og CLP-forordningen (EØS) 1272/1079

har introduceret mange nye symboler og risikosætninger,

der er forbundet med anvendelse af kemiske stoffer og blandinger.

Burde det ikke være det samme for biologiske risici?

 

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene.
Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene.

 

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene.

De biologiske farer skal kontrolleres

 

TRANSMISSIONSVEJEN

 

INFEKTIØSE STOFFER

BEHOLDER

UDGANG

TRANSMISSIONSMÅDER

INDGANG

POTENTIEL VÆRT

DIG OG DEM, DER ER OMKRING DIG

 

 

For at se den forklarende video fra INRS

”En undersøgelse af BIO 07” skal du klikke på linket

 

iBiotec tilbyder en øjeblikkelig løsning til erstatning, uden faresymboler eller behov for investeringer