český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC® Tekniske opløsningsmidler til reduktion af sundheds- og sikkerhedsrisici

 

Udvikler og producent af tekniske

opløsningsmidler til rengøring til producenter

og brugere af resin og kompositresin

Alternative opløsningsmidler og erstatninger

for opløsningsmidler med ketoner, klorholdige opløsningsmidler,

NMP, NEP og andre CMR-produkter

 

 

__________________________________________________

 

Polyesterharpiks

__________________________________________________

 

Polyesterresiner anvendes i udbredt grad i forhold til deres anvendelser og brug.

Umættede polyestere, PU eller PUR, findes i mange familier, hvor de mest anvendte er:

Homopolymere, alifatiske PGA PLA PGL PCL PHA PHB

Copolyestere, alifatisk PEA PBS

Copolyestere, semi-aromatiske FBT PTT PEN (PET og PEC termoplastisk mættede)

Homo- og copolyestere, aromatiske polyacrylater

Vinylester-resiner, som man ofte kalder ”hybridresiner af polyester-epoxier” anvendes ofte til de samme anvendelser som med polyestere.

Disse resiner anvendes i meget bredt omfang:

 

Til kompositter

 • Resin til stratificering
 • Til biludstyr
 • Til forme
 • Til coating (indkapsling)
 • multifunktionel
 • Til SML-kompression (sheet molding compound)
 • Til BMC-indsprøjtning (bulk molding compound)
 • Til MMC-indsprøjtning (mineral molding compound)
 • Til CIC (continuous impregnated compound)
 • Til marineindustrien – stratificering og top-coating (gel-coats)

Fransk udvikler og producent af opløsningsmiddel uden faresymboler, erstatninger for CMR, opløsningsmidler til fødevareindustrien, økologiske opløsningsmidler, affedtende opløsningsmidler, rengøringsmidler, fortyndere, opløsningsmidler, maling- og lakfjernere, dekontamineringsmidler.

 

Til coating

 • Under-coating, primere, lak, fernis, trykfarver, lim..
 • Top-coating, maling, lak, fernis…
 • Med hensyn til kompositter anvendes de på følgende områder:
 • Kontaktstøbning (ruller til fjernelse af bobler)
 • Simultan påsprøjtning
 • Lavtryksindsprøjtning (overførsel af RTM-resin)
 • Vakuumstøbning, med infusion, i tørringsskab
 • Med præcisionsopvikling
 • Med SMC- eller BMC-kompressionsmaskiner
 • Rengøring af produktionsenheder, anvendelsesudstyr, maskinens omgivelser, maskiner eller friske rester kræver altid brug af opløsningsmidler.

Fransk udvikler og producent af opløsningsmiddel uden faresymboler, erstatninger for CMR, opløsningsmidler til fødevareindustrien, økologiske opløsningsmidler, affedtende opløsningsmidler, rengøringsmidler, fortyndere, opløsningsmidler, maling- og lakfjernere, dekontamineringsmidler. 

 

Bemærk: Hvis EU-direktivet om flygtige organiske flygtige stoffer (VOC'er) er blevet udfordret for dets anvendelighed af industrien for fiberforstærket plast (FRP) i forhold til terminologien for træ- og plastlaminering (baseret på styrenemissioner: reaktiv monomer, hvori den umættede polyester er opløst, men som copolymeriserer de termoaktive steder i kæden for at danne et tredimensionelt fast stof, som kaldes termohærdende plast), kan de lovgivningsmæssige rammer for brugen af opløsningsmidler til rengøring ikke bestrides.

Kriterier og krav i forbindelse med anvendelsen af opløsningsmidler til rengøring af umættede polyestere er anderledes, hvis det drejer sig om:

PRODUKTIONSENHEDER TIL RESIN

Generelt vedrører den franske miljølov og IED-direktivet oprettelsen af en plan for håndtering af opløsningsmidler, begrænsning af VOC-emissioner samt håndtering og genanvendelse af industrielt affald. De anvendte opløsningsmidler skal have en hurtig opløsningstid ved rengøring af tanke, reaktorer, blandere mellem 2 batches, eller efter udtømning af kanaliserings- eller påfyldningssystemer. Denne rengøring skal være endnu hurtigere, når produktionen af en hærder følger efter produktionen af en resin i den samme produktionsenhed.

Opløsningsmidler af typen NMP, NEP og BLO giver gode resultater, men de er klassificerede CMR (kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske).

PRODUKTIONSENHEDER, APPLIKATORER, BRUGERE

af polyesterresin

I dette tilfælde bruges acetone meget ofte. I modsætning til producenternes behov kræver anvendelsen en blanding af en resin og en hærder. Rengøringstiden skal være den samme som TECAM-hærdningstiden (varigheden af brugen af blandingen).

 

__________________________________________________

 

Epoxyharpiks

__________________________________________________

 

Epoxyresiner hører ind under typen af termohærdende polymerer og findes i mange applikationer:

De blev oprindeligt udviklet til brug som strukturlim

 

Almindeligste anvendelser

 • Klæbemidler, bindemidler
 • Byggematerialer, maling, gulvbelægninger, vejbelægninger, aggregater
 • Beholdere, tanke, rør, pipelines eller deres indvendige belægninger
 • Laminater
 • Støbeforme
 • Gel-coats
 • Bilkomponenter
 • Strukturelle elementer i luftfartsbranchen, fly
 • Transformatorer, turbiner, afbrydere og elektrisk udstyr, vindmølledele
 • Dækkende lak, overflademonteringer
 • ”Touch”-overflader på husholdningsapparater
 • Sport- og fritidsudstyr, tennisketchere, ski, surfbræt, golfkøller, svævefly, musikinstrumenter, fiskestænger osv.
 • Kompositter

 

 

Fransk udvikler og producent af opløsningsmiddel uden faresymboler, erstatninger for CMR, opløsningsmidler til fødevareindustrien, økologiske opløsningsmidler, affedtende opløsningsmidler, rengøringsmidler, fortyndere, opløsningsmidler, maling- og lakfjernere, dekontamineringsmidler.

Fransk udvikler og producent af opløsningsmiddel uden faresymboler, erstatninger for CMR, opløsningsmidler til fødevareindustrien, økologiske opløsningsmidler, affedtende opløsningsmidler, rengøringsmidler, fortyndere, opløsningsmidler, maling- og lakfjernere, dekontamineringsmidler.

 

De almindeligst anvendte resiner er Epiklorhydriner (ECH). Bisfenol A (BPA), som er mistænkt for at være hormonforstyrrende, kan erstattes af alifatiske eller aromatiske glykoler, novalak-fenoler eller kresol, hydantoin (glykolurinstof), bromholdige stoffer og akrylater.

De almindeligst anvendte hærdere er polyisonater (DDM – DMA), alifatiske aminer, anhydriske hærdere, og TGIC (Triglycidylisocyanurat)

 

__________________________________________________

 

Polyuretanresiner

__________________________________________________

 

Polyuretanresiner kaldes også for carbamatresiner.

Denne familie omfatter alle forbindelser, der skabes af reaktionen af en isocyanat og en alkohol: Dioler eller polyoler med korte eller lange kæder.

De kan opnås med polykondensering eller polyaddition.

 

Polyuretan kan have mange tekniske fordele, afhængigt af deres brug eller anvendelse, enten ved lavt tryk eller højt tryk.

 

Lavt tryk

Meget god trækstyrke, meget god formbestandighed ved varme, meget god modstandsdygtighed over for mineralske olier i tilfælde af polyolbaserede polyestere, meget god modstandsdygtighed over for hydrolyse, bedre fleksibilitet når det er koldt, modstandsdygtighed over for mikroorganismer i tilfælde af polyolbaseret polyether.

TPU’er (termoplastiske elastomerer) har desuden en fremragende modstandsdygtighed over for slitage og slid, mod trækkraft og revner, og en god dæmpningsevne, og en fremragende modstandsdygtighed mod oxygen og ozon.

De fysiske egenskaber for disse elastomerer og især deres elasticitetsmoduler, deres krybnings- og slidreaktion samt deres Vicat blødgøringspunkt (VST), gør, at de kan anvendes i mange applikationer.

Fransk udvikler og producent af opløsningsmiddel uden faresymboler, erstatninger for CMR, opløsningsmidler til fødevareindustrien, økologiske opløsningsmidler, affedtende opløsningsmidler, rengøringsmidler, fortyndere, opløsningsmidler, maling- og lakfjernere, dekontamineringsmidler.

 

Højt tryk

Polyuretanskum, når det er ekspanderet skum, anvendes i høj grad pga. deres fremragende termiske isoleringsevne, deres tilhæftning, deres flotationsevne samt deres evne til at udfylde hulrum med simultan påsprøjtning.

De hyppigste anvendelser af fast og fleksibel polyuretan er:

Fast skum til bygningsisolering, husholdningsapparater,

Fleksibelt støbt skum eller i blokke,

Elastomerer, bindemidler, vandtætninger, forstærkninger,
teknikdele, hjul, støddæmpere, silent-blocks, støddæmpere, møbler, biler, luftfart, dekoration, søfart, beskyttelser inden for kirurgi samt tekstiler.

Polyuretanresiner kan også anvendes til præcisionsopvikling med SMC, BMC eller med infusion. De kan være termoformerede eller bearbejdede.

I forhold til miljøet er de først og fremmest uden VOC-emissioner og uden styrenemissioner (jf. afsnittet om polyesterresin)

 

Fransk udvikler og producent af opløsningsmiddel uden faresymboler, erstatninger for CMR, opløsningsmidler til fødevareindustrien, økologiske opløsningsmidler, affedtende opløsningsmidler, rengøringsmidler, fortyndere, opløsningsmidler, maling- og lakfjernere, dekontamineringsmidler.

__________________________________________________

 

Valg af opløsningsmidler – definition af behov

__________________________________________________

 

Valget af opløsningsmidler til rengøring og opløsning af resin afhænger af flere faktorer. Valget er meget mere komplekst, når det handler om applikatorer.

Valget afhænger af den tid, der er tilgængelig, inden den fuldstændige hærdning og opnåelsen af en polymer efter hærdningen.

Disse tider er defineret i 5 trin

1- Opbevaringstemperaturen for komponenterne eller temperaturen under anvendelsen er meget lav og ikke tilstrækkelig til, at der sker en reaktion.

2- POT LIFE: komponentens eller komponenternes temperatur er tilstrækkelig, og reaktionen starter.

Pot life er den tid, hvorefter blandingens viskositet fordobles.

Hvis eksempelvis blandingens viskositet er 10.000 Cps, og den er 20.000 Cps efter 30 min, er pot life 30 min. Man har for vane at oversætte dette engelske ord

som brugstid, hvilket kan give anledning til forvirring for blandinger med ultra hurtig reaktion.

3- Den tid, hvor anvendelse er mulig (WORKING LIFE). Denne værdi angives generelt af producenten. Det er den tid, hvor produktet kan anvendes.

4- Hærdetid (GEL TIME TECAM). Produktet bliver fast. Det kan ikke længere påføres. (Viskositeten kan ikke længere måles). Den polyepoxid, der dannes, bliver hårdt. Man kalder det ofte for præhærdning.

5- Polyepoxiden er helt hærdet, og det kaldes HÆRDINGSTIDEN. Den har opnået sine endelige fysiske, kemiske og mekaniske egenskaber.

 

Der kan være to problemstillinger:

På hvilket reaktionsstadie vil man rengøre? (herunder at opløse efter fuldstændig hærdning).

Hvor store mængder er der brugt? Tiden afhænger af mængderne: Hvis der eksempelvis er anvendt 3 gram, vil det ikke have de samme reaktionstider som ved anvendelsen af 300 gram til en 2-komponent lim, der hærder på 5 minutter.

 

__________________________________________________

 

Acetone: Farlighed og giftighed

__________________________________________________

 

Hvis mere end 1 ton acetone opbevares eller anvendes, falder det ind under SEVESO III og skal derfor deklareres, eller der skal anmodes om godkendelse fra det franske DREAL (Inspektion af klassificerede virksomheder). De lovgivningsmæssige krav er derfor de samme hvad angår IED-direktivet og udarbejdelsen af en plan for håndtering af opløsningsmidler.

Acetone, bortset fra dens meget høje antændelighed i KAT. 2, er ikke uden fare i forhold til giftighed.

Der henvises til sikkerhedsdatablade om acetone

 • Meget antændelig, kat. 2, -18 °C vakuum
 • Irriterende, irritation af hud og slimhinder, alvorlig øjenskade kat. 2
 • Deprimerende på nervesystemet ved kraftig eksponering
 • Neurologiske virkninger, hovedpine, svimmelhed, koma i visse krampetilfælde
 • Fordøjelsesindvirkninger, kvalme, opkast, maveblødning
 • Specifik toksicitet for målorganerne
 • Narkotisk effekt, kat. 3
 • Art. 4412-149 i den franske arbejdslovgivning, VLEP

VLE-BEGRÆNSNING VME 500 ppm VLCT 1.000 ppm