český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC® Tekniske opløsningsmidler til reduktion af sundheds- og sikkerhedsrisici

OPLØSNINGSMIDDEL TIL KLARGØRING AF OVERFLADER PÅ METAL INDEN COATING

OPLØSNING OG RENGØRING AF TRYKFARVER, LAK, MALING

 

TEKNISK OPLØSNINGSMIDDEL MED MEGET HØJ OPLØSNINGSEVNE OG MEGET HURTIG FORDAMPNINGSHASTIGHED

 

NØGLETAL FLAMMEPUNKT

FORDAMPNINGSHASTIGHED

AFFEDTNINGSEVNE

KB-indeks

BIOSANE ULTRAMAX

27°C

9'20"

>150

 

 

2 FUNKTIONER

EFFEKTIV AFFEDTNING OG REAKTIVERING AF OVERFLADER
OPLØSER OG RENGØR TRYKCOATINGS

 

  • Rengøring eller affedtning af underlag, alle metaller og legeringer inden coating med trykfarver, lak eller maling. Reaktiverer overfladerne uden at medføre oxidering eller korrosion. Kan også anvendes på CMO- eller CC-komposit (organiske eller kulstof/kulstof).
  • Muliggør rengøring af påføringsudstyr af de samme coatings. Rengøring af fejlapplikationer, f.eks. udflyden. Fjerner vedhæftningsprimere af polyvinyl eller nitrocellulose.

BIOSANE ULTRAMAX er garanteret fri for klorholdige opløsningsmidler, uden ketoner eller aromatiske tilsætninger, uden fosforsyre.

 

Ingen faresymboler i henhold til CLP-forordningen ift. toksicitet for operatørerne.

 

FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

EGENSKABER

 STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Udseende

 Visuel

Klar væske

-

Farve

 Visuel

Farveløs

-

Lugt

 Lugt

Egenskaber

-

Densitet ved 25 °C

 DS/EN ISO 12185

898

kg/m3

Brydningsindeks

 ISO 5661

1,4050

-

Frysningspunkt

 ISO 3016

-50

°C

Kogning - Destillation

ISO 3405

120-165

°C

Damptryk ved 20 °C

ASTM D 5188

EN 13016.1.2.3 

 1,2

kPa

Vandopløselighed

 -

0,01

%

Kinematisk viskositet ved 40°C

 DS/EN 3104

1,1

mm²/s

Syretal

 EN 14104

<1

mg(KOH)/g

Jodtal

 DS/EN 14111

0

gI2/100g

Vandindhold

 DS ISO 6296

<0,1

%

Rest efter fordampning

 NF T 30-084

0

%

EGENSKABER FOR YDEEVNE

EGENSKABER

 STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

KB-indeks

 ASTM D 1133

>150

-

Fordampningshastighed

 -

9'20"

minutter

Overfladespænding ved 20 °C

 ISO 6295

27,5

Dyn/cm

Kobberstrimmelkorrosion 100 timer ved 40 °C

 ISO 2160

1a

Vurdering

EGENSKABER FOR BRANDSIKKERHED

EGENSKABER

 STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Flammepunkt (vakuum)

DS/EN 22719

27

°C

Selvantændelsespunkt

 ASTM E 659

>230

°C

Nedre eksplosionsgrænse

 DS/EN 1839

1,2

% (volumen)

Øvre eksplosionsgrænse

 DS/EN 1839

13,7

% (volumen)

TOKSOLOGISKE EGENSKABER

EGENSKABER

 STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

CMR-stoffer, irriterende, ætsende indhold

 CLP-forordningen

0

%

Indhold af metanolrester fra transesterificeringsprocessen

 GC-MS

0

%

MILJØMÆSSIGE EGENSKABER

EGENSKABER

 STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Fare for vand

WGK Tyskland

1

uden fare for vand

klasse

Primær bionedbrydelighed, CEC 21 dage ved 25 °C

L 33 T82

>70

%

Let bionedbrydelighed i henhold til OECD 301 A på 28 dage

Ophør af COD

ISO 7827

>70

%

 

PRÆSENTATION

 

 

Fransk udvikler og producent af opløsningsmiddel uden faresymboler, erstatninger for CMR, opløsningsmidler til fødevareindustrien, økologiske opløsningsmidler, affedtende opløsningsmidler, rengøringsmidler, fortyndere, opløsningsmidler, maling- og lakfjernere, dekontamineringsmidler.

위험 기호 없는 용제 프랑스 설계 제조사, CMR 대체제, 식품 용제, 친환경 용제, 탈지제, 세척제, 희석제, 용해제, 연마제, 제염제.

 

 

 

 

 

 

Fransk udvikler og producent af opløsningsmiddel uden faresymboler, erstatninger for CMR, opløsningsmidler til fødevareindustrien, økologiske opløsningsmidler, affedtende opløsningsmidler, rengøringsmidler, fortyndere, opløsningsmidler, maling- og lakfjernere, dekontamineringsmidler.

 

Ydeevnetests under UV
bølgelængde under lampen: 365-400 nm

Fransk udvikler og producent af opløsningsmiddel uden faresymboler, erstatninger for CMR, opløsningsmidler til fødevareindustrien, økologiske opløsningsmidler, affedtende opløsningsmidler, rengøringsmidler, fortyndere, opløsningsmidler, maling- og lakfjernere, dekontamineringsmidler.

 

 

Fransk udvikler og producent af opløsningsmiddel uden faresymboler, erstatninger for CMR, opløsningsmidler til fødevareindustrien, økologiske opløsningsmidler, affedtende opløsningsmidler, rengøringsmidler, fortyndere, opløsningsmidler, maling- og lakfjernere, dekontamineringsmidler.

Opløsningsmiddel til rengøring til alle typer
trykfarver og lakker, både opløsningsmiddelbaseret eller plantebaseret

 

 

Download det tekniske ark