český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC® Tekniske opløsningsmidler til reduktion af sundheds- og sikkerhedsrisici

 

 

Højtydende produkter, både i teknisk og økonomisk henseende

 

 

 

iBiotec og den toksikologiske overvågning. Vi garanterer streng overholdelse for vores formuleringer, både i forhold til den nuværende og fremtidige lovgivning.

 

 

 

iBiotec udvikler formuleringer, der lever op til HACCP-metoderne, men som også lever også op til Codex Alimentarius. Produkterne er ligeledes anvendelige i alle industrielle sektorer. Vores mål er at reducere de erhvervsmæssige risici.

 

ODP Ozonfortyndingspotentiale.

ODP Ozonfortyndingspotentiale.

En gas’ potentiale til at ødelægge ozonlaget. CFC-forbindelser, HCFC-forbindelser og bromholdige forbindelser har et højt ODP og anvendes ikke af iBiotec

 

 

 

EU-forordning 517/2014 af 16. April 2014 om fluorholdige drivhusgasser (F-gas-direktivet) forbyder udledning af fluorholdige gasser, der har en GWP over 150.

Dette forbud er gældende.

På COP22 blev det besluttet, at snart forbydes alle HFC’er, herunder HFC’en 152A. Vi garanterer, at vores aerosoler er fri for drivgas med GWP.

 

 

 

 

Logo og mærke tilhørende det franske ADEME. CO2-regnskabet er opgørelsen af emissioner i hele et produkts livscyklus inden markedsføringen af det, eller opgørelse af direkte eller indirekte emissioner for en aktivitet eller et anlæg. Det skal tage højde for emissioner fra menneskelige metoder, dvs. indsamling, knusning, esterficering, produktion, transport samt administration af affald. Den kræver et indgående kendskab til et produkts livscyklus i henhold til ISO 14040. Regnskabet er fastsat i henhold til ISO 14064, der allerede er trådt i kraft. CO2-regnskab for aktiviteter på anlægget i Saint Rémy de Provence: 12,74 kg Eq C / 1 ton.

 

 

 

Vores politik: Vi hjælper jer med at opnå et risikofrit miljø.

 

 

Primær bionedbrydelighed i henhold til CEC L 33 T 82. Let bionedbrydelighed i henhold til OECD 301 A, ISO 7827. Fuldkommen bionedbrydelighed i henhold til OECD 310 C MITI, opdateret version. Fareklasse for vand etableret i henhold til den tyske WGK-liste. Bioakkumulering, fordelingskoefficient for oktanol og vand (KOW) etableret i henhold til OECD 107

 

 

 

Opløsningsmidler og smøremidler af agrologisk oprindelse stammer fra dyrkningen af træ-, korn- og oliefrøindustrierne. iBiotec garanterer anvendelsen af mættede råstoffer uden forbindelser, der er farlige for mennesker og miljø. Visse opløsningsmidler, som kaldes for agrologiske opløsningsmidler, grønne opløsningsmidler eller økologiske opløsningsmidler er giftige for mennesker og miljø. Vi garanterer, at der ikke er methanolrester fra transesterificeringsprocessen.

 

 

 

Definition af en VOC

Alle organiske stoffer eller blandinger, som findes i gastilstand eller som fordamper meget let under klassiske temperatur- og trykbetingelser under deres anvendelse er derfor en VOC. Det vedrører derfor primært opløsningsmidler, hvis de har et damptryk over 0,01 kpa ved en temperatur på 293,15 K (20°).

BEMÆRK: Blandinger af butan og propan, som anvendes som drivgas i spray, anses for at være VOC.

iBiotec tilbyder et udvalg af produkter, der lever op til anbefalingen (EU) 2017/84 fra Kommissionen af 16. januar 2017 om overvågning af mineraloliekulbrinter i fødevarer og i materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og som er genstand for en analyse- og certificeringsrapport

 

Fransk udvikler og producent af opløsningsmiddel uden faresymboler, erstatninger for CMR, opløsningsmidler til fødevareindustrien, økologiske opløsningsmidler, affedtende opløsningsmidler, rengøringsmidler, fortyndere, opløsningsmidler, maling- og lakfjernere, dekontamineringsmidler.

Findes på et 44.000 m² stort anlæg i Saint-Rémy de Provence, Frankrig. Vores virksomhed blev grundlagt i 1970 og

tilhører TEC INVESTISSEMENTS-koncernen.

Z.I La Massane
13210 Saint-Rémy-de-Provence - Frankrig
tlf.: +33 (0)4 90 92 74 70
fax: +33 (0)4 90 92 32 32 

 

 

Fransk udvikler og producent af opløsningsmiddel uden faresymboler, erstatninger for CMR, opløsningsmidler til fødevareindustrien, økologiske opløsningsmidler, affedtende opløsningsmidler, rengøringsmidler, fortyndere, opløsningsmidler, maling- og lakfjernere, dekontamineringsmidler.

iBiotec

2 produktionsenheder på 14.000 liter/timen

2 produktionsenheder på 10.000 liter/timen

2 produktionsenheder på 6.000 liter/timen

 

 

Fransk udvikler og producent af opløsningsmiddel uden faresymboler, erstatninger for CMR, opløsningsmidler til fødevareindustrien, økologiske opløsningsmidler, affedtende opløsningsmidler, rengøringsmidler, fortyndere, opløsningsmidler, maling- og lakfjernere, dekontamineringsmidler.

Automatisk styret produktion

 

 

Fransk udvikler og producent af opløsningsmiddel uden faresymboler, erstatninger for CMR, opløsningsmidler til fødevareindustrien, økologiske opløsningsmidler, affedtende opløsningsmidler, rengøringsmidler, fortyndere, opløsningsmidler, maling- og lakfjernere, dekontamineringsmidler.

8.000 m2 støvfrit og sikret lager.

Alle vores produkter er på lager.

Vores samlede integration, både i produktion og emballering, gør det muligt at genopfylde lagrene uden forsinkelse.

 
 
Fransk udvikler og producent af opløsningsmiddel uden faresymboler, erstatninger for CMR, opløsningsmidler til fødevareindustrien, økologiske opløsningsmidler, affedtende opløsningsmidler, rengøringsmidler, fortyndere, opløsningsmidler, maling- og lakfjernere, dekontamineringsmidler.
 Opbevaring af råmaterialer
 
 
Fransk udvikler og producent af opløsningsmiddel uden faresymboler, erstatninger for CMR, opløsningsmidler til fødevareindustrien, økologiske opløsningsmidler, affedtende opløsningsmidler, rengøringsmidler, fortyndere, opløsningsmidler, maling- og lakfjernere, dekontamineringsmidler.

I overensstemmelse med særlige krav og instruktioner fra vores kunder kan
iBiotec levere hvert batch med et overensstemmelsescertifikat.

Med et analysecertifikat.

Med en analyserapport af et godkendt eksternt laboratorie COFRAC, BPL, ISO 17025.

Med et IR-spektrometriresultat (for produkter, hvor viskositeten tillader det).

iBiotec sikrer 100 % sporbarhed af leveringer med opbevaring af oplysninger i 10 år.

 
 
Fransk udvikler og producent af opløsningsmiddel uden faresymboler, erstatninger for CMR, opløsningsmidler til fødevareindustrien, økologiske opløsningsmidler, affedtende opløsningsmidler, rengøringsmidler, fortyndere, opløsningsmidler, maling- og lakfjernere, dekontamineringsmidler. 

iBiotec lytter til jer for fuldstændig kundetilfredshed