český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
iBiotec ® Solvenți ingineri pentru reducerea riscului de HSE. Proiectant, formulator, producător de solvenți ingineri industriali
Edition du : 07/02/2024 13:57

SOLVENT DE CURĂȚARE

Solvent specific pentru cerneluri, rășini, Vopsele, lacuri și materiale similare, nereticulate

nu este clasificat ca inflamabil

Regulamentele IPCE, CE 1272, GHS,
fără pictogramă de pericol

Ușor și rapid BIODEGRADABIL

Solvent inodor,
care se utilizează nediluat sau diluat în apă

Pentru mașini de spălat,
fântâni de curățare

prin ștergere sau scufundare

 

 

 

Respectă Recomandarea (UE) 2017/84 a Comisiei din 16 ianuarie 2017 privind monitorizarea hidrocarburilor din uleiuri minerale în alimente și în materialele și obiectele destinate să vină în contact cu alimentele

 

 

                  

 

 

 

       56,7%

 

 

 

FĂRĂ PICTOGRAMĂ DE PERICOL

CLP 1272/2008 

 

SOLVENT SPECIAL DE CURĂȚARE ȘI SPĂLARE A RĂȘINILOR, ERNELURILOR, ADEZIVILOR, CLEIURILOR, VOPSELELOR PROASPETE ȘI SIMILARE

 

Amestec ternar de solvenți.

Garantat fără substanțe periculoase, nocive, iritante sau sensibilizante.

 

Neinflamabil, poate fi utilizat la rece sau în băi calde.

Dezafectarea zonelor ATEX.

 

Solvent foarte puternic Indice KB mai mare de 150.


Se poate utiliza nediluat sau diluat în apă și poate fi clătit cu apă.

 

OPTIMIZAREA PGS

Planul de gestionare a solvenților 

(DIRECTIVA PRIVIND EMISIILE INDUSTRIALE [IED])

Bilanț de intrare/ieșire a solvenților

Volatilitate scăzută, consum redus.

REDUCEREA EMISIILOR DE SOLVENȚI

ODP 0 PRP 0 

CLASA DIB deșeuri industriale obișnuite. Costuri mai mici de distrugere.


Punct de îngheț -80 °C. Este permisă depozitarea în aer liber.

Fără retenție (cod de activitate. Produs neetichetat
Cod ICPE de mediu. Produs nepoluant).

 

Reducerea riscului industrial, a perioadelor de întrerupere a activității, a răspunderii civile

(cod de asigurare)

 

 

DESCRIERE

Amestec azeotropic. Este un solvent foarte puternic care permite toate operațiunile de degresare, precum și spălarea pieselor pe mașini la cald sau la rece.

Se recomandă în special pentru îndepărtarea cernelurilor, a rășinilor, a urmelor de clei sau a adezivilor. 

 

NEUTRALÈNE® 1079este recomandat în special pentru curățarea prin răzuire a covorașelor textile pentru serigrafie. Dizolvarea adezivilor de contact, a rășinilor de reticulare sub UV, a rășinilor carboxialchilice celulozice și nitrocelulozice.

 

CARACTERISTICI FIZICE ȘI CHIMICE TIPICE

CARACTERISTICI

 STANDARDE

VALORI

UNITĂȚI

Aspect

 Vizual

Fluid

-

Culoare

 Vizual

Incolor

-

Miros

 Olfactiv

Inodor

-

Densitate la 25 °C

 NF EN ISO 12185

953

kg/m3

Indice de refracție

 ISO 5661

 

-

Punct de îngheț

 ISO 3016

-80

°C

Solubilitate în apă

 -

100

%

Vâscozitate cinematică la 25 °C

 NF EN 3104

3,5

mm²/s

Indice de aciditate

 EN 14104

0

mg(KOH)/g

Indice de iod

 NF EN 14111

0

gI2/100g

Conținut de apă

 NF ISO 6296

<,0,01

%

Reziduuri după evaporare

 NF T 30-084

0

%

Presiunea vaporilor la 20 °C

 NF EN 13016-1

0,3

hPa

CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ

CARACTERISTICI

 STANDARDE

VALORI

UNITĂȚI

Indice KB

 ASTM D 1133

> 150

-

Viteză de evaporare

 n-butilacetat = 1

DEE = 1

0,030

350

Index

Tensiune superficială la 20 °C

 ISO 6295

28,8

Dyn/cm

Tensiune de străpungere

 IEC 156

nm 

Volți

Coroziune lamă de cupru 100 de ore la 40 °C

 ISO 2160

1a 

Rating

CARACTERISTICI DE SIGURANȚĂ LA INCENDIU

CARACTERISTICI

 STANDARDE

VALORI

UNITĂȚI

Punct de aprindere (vas închis)

 ISO 2719

82

°C

Punct de autoaprindere

 ASTM E 659

> 220 

°C

Limită inferioară de explozivitate

 NF EN 1839

% (volum)

Limită superioară de explozivitate

 NF EN 1839

14

% (volum)

Conținut de substanțe explozive, oxidante, inflamabile, foarte sau extrem de inflamabile

 Regulamentul CLP

0

%

CARACTERISTICI TOXICOLOGICE

CARACTERISTICI

 STANDARDE

VALORI

UNITĂȚI

Indice anizidină

 NF ISO 6885

 nm

-

Indice peroxid

 NF ISO 3960

nm

meq(O2)/kg

TOTOX (indice anizidină + 2x indice de peroxid)

 -

nm

-

Conținut de substanțe cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, iritante, corozive

 Regulamentul CLP

%

Conținutul de metanol rezidual de la transesterificare

 GC-MS

%

Emisii de compuși periculoși, CMR, iritanți, corozivi la 160°C.

 GC-MS

%

SPECIFICAȚII DE MEDIU

CARACTERISTICI

 STANDARDE

VALORI

UNITĂȚI

Biodegradabilitate

 OCDE 301 A

OCDE 301 C (MITI)

> 70

> 70

%

%

Presiunea vaporilor la 20 °C

 -

0,3

hPa

Conținut de COV (compuși organici volatili)

 -

< 60

%

Conținut de sulf

 GC MS

%

Conținut de benzen

 ASTM D6229

%

Conținut total de halogen

 GC MS

0

%

Conținut de solvenți clorurați

 -

 

Conținut de solvenți aromatici

 -

 

Conținut de substanțe periculoase pentru mediu

 Regulamentul CLP

%

Conținut de compuși cu potențial de încălzire globală

 -

0

%

Conținut de compuși cu potențial de epuizare a ozonului

 -

%

Amprentă de carbon, analiza ciclului de viață.

 ISO 14040

56,7 %

Kg echivalent carbon

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

CARACTERISTICI

 STANDARDE

VALORI

UNITĂȚI

Solubilitate în apă

-

100

%

 

PREZENTĂRI

 

Butoi 200 L 

 

위험 기호 없는 용제 프랑스 설계 제조사, CMR 대체제, 식품 용제, 친환경 용제, 탈지제, 세척제, 희석제, 용해제, 연마제, 제염제.

 

 

 

 Canistră 20 L

 

 Proiectant și producător francez de solvenți fără pictograme de pericol, înlocuitori pentru CMR, agro-solvenți, solvenți ecologici, degresanți, agenți de curățare, diluanți, dizolvanți, decapanți, decontaminanți.

 

MODURI DE UTILIZARE

             solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres 
Cârpă pentru degresare Degresare cu perie
solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

 

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Substitut cmr. Substitution cmr

Pulverizatoare de joasă presiune cu jet de apă

de la 20% în apă

 

Fântâni cu solvenți

de la 50 % în apă

  

Rezervor cu ultrasunete

de la 20% în apă

Rezervoare pentru scufundare la frig sau la cald

de la 50 % în apă

 

 

 

 

Coș rotativ sau translativ

Mașină de spălat prin pulverizare

de la 20% în apă