český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
iBiotec ® Solvenți ingineri pentru reducerea riscului de HSE. Proiectant, formulator, producător de solvenți ingineri industriali

CUM PUTEM ELIMINA RISCURILE INFECȚIOASE,
UTILIZÂND ACELEAȘI FÂNTÂNI?

 

 

Jacques Tardif   iBiotec  Tec industries     Tec investissements

Jacques P. TARDIF Director tecnic

 

 

Pericolele fântânilor de degresare biologică

 

A existat un mare interes pentru utilizarea fântânilor biologice, deoarece, în teorie, acestea nu generau deșeuri industriale.

Cu toate acestea, fântânile biologice, pe care le putem denumi mai bine „fântâni bacteriologice”, deoarece sunt însămânțate cu bacterii, nu permit eliminarea tuturor agenților poluanți; este interzisă prezența benzinei, a motorinei, a diluanților și a vopselelor, deoarece acestea conduc la distrugerea sau inhibarea microorganismelor.

O simplă pană de curent este cauza mirosurilor urât mirositoare.

În plus, având în vedere că cuprul sau aliajele acestuia (alamă, bronz, nichel-argint, zamac etc.) sunt agenți foarte puternici de reducere a bacteriilor, orice componentă mecanică care conține acest metal duce la destabilizarea și degradarea foarte rapidă a băilor.

Înlocuirea băilor este prohibitivă, având un cost cuprins între 700 și 900 de euro, uneori aceasta trebuind să fie realizată de mai multe ori pe an.

 

Aspecte legate de reglementare

 

Reglementările privind fântânile biologice angajează responsabilitatea utilizatorilor

Responsabilitatea intră în sfera de aplicare a dreptului comun. Utilizatorul este singurul responsabil pentru pericolele asociate cu utilizarea populațiilor, genurilor și speciilor de microorganisme care i-au fost furnizate.

 

Nu există suficiente studii științifice pentru toate microorganismele utilizate.

Microorganismele din mediul înconjurător pot contamina fântânile.

Genurile și speciile însămânțate în momentul creării unei fântâni biologice nu sunt întotdeauna aceleași în timp și evoluează, proporția acestora putând fluctua în timp.

S-a demonstrat că bacteriile din grupa 1 evoluează spre tulpinile de risc patogen și infecțios din grupa 2

Pseudomonas aeroginosa

Achromobacter xylosoxidans

Bacillus cereus

Ochromobactrum intermedium

Precum și spre cele din grupa 3

Bacillus antharcis

(prin secvențierea genei care codifică ADN-ul)

În plus, ar exista riscul de transmitere la utilizatori atunci când aceștia sunt imunodeficienți.

 

Dreptul Muncii: Prevenirea riscurilor biologice

Utilizarea deliberată a mediilor bacteriologice se supune evaluării riscurilor profesionale (Dreptul Muncii, art. R 4421- R 4427-5)

 

„Se precizează în mod clar că utilizatorului îi revine responsabilitatea de a efectua propria evaluare a riscurilor și că acesta trebuie să dețină următoarele informații”:

 • Identitatea exactă a tulpinilor microbiene implicate în proces.
 • Patogenitatea potențială a fiecărui agent biologic.
 • Doza infecțioasă a fiecărui agent patogen.
 • Concentrația bacteriană atinsă în cadrul procesului.
 • Calea de pătrundere a agentului patogen în organism (digestivă, mucocutanată, respiratorie). 

 

Având în vedere că responsabilitatea în acest sens le revine utilizatorilor, dispun aceștia de mijloacele necesare pentru a monitoriza evoluția și modificările populației în timp, în raport cu însămânțările inițiale?

Cunosc aceștia patogenitatea și doza infecțioasă?

 

Deși producătorii susțin că preparatele lor comerciale conțin doar bacterii din grupa 1, genurile și speciile sunt rareori raportate în fișele cu date de securitate sau în fișele tehnice ale acestora.

 

Producătorii și persoanele responsabile pentru introducerea pe piață a fântânilor biologice de degresare și curățare recomandă utilizarea suflantelor.

Suflarea permite uscarea pieselor și evitarea problemelor de coroziune.

Această tehnică conduce la expunerea respiratorie a lucrătorilor la aerosoli biologici.

Purtarea unei măști respiratorii, în plus față de EIP tradiționale, este obligatorie în multe țări.

 

 

 

Surse:

www.inrs.fr ND 2304 suivi de la flore microbiologique des fontaines de biodégradation des graisses [Monitorizarea florei microbiologice a fântânilor de biodegradare a grăsimilor].

www.inrs.fr évaluation des risques des fontaines de biodégradation des graisses [Evaluarea riscurilor fântânilor de biodegradare a grăsimilor].

«Voyage au pays des bactéries» [Călătorie pe tărâmul bacteriilor] de Me Christine DAVID, microbiolog în cadrul Departamentului de Expertiză al INRS.

www.irsst.qc.ca Utilisation sécuritaire des fontaines biologiques de dégraissage [Utilizarea în siguranță a fântânilor de degresare biologică]

www.irsst.qc.ca Rapport R-829 Prévention des risques chimiques et biologiques [Raportul R-829 privind prevenirea riscurilor chimice și biologice]

www.inrs.fr ED 6034 Les risques biologiques en milieu professionnel [Riscurile biologice la locul de muncă]

www.inrs.fr TJ 24 Aide-mémoire juridique [Listă de verificare juridică]

www.textlab.io Mesophilic aerobic degradation rapport [Raport privind degradarea aerobă mezofilă] de Mr Sachiya Iwashita

www.cancer-environnement.fr Risque biologique en milieu professionnel [Riscul biologic la locul de muncă]

 

Fântânile organice au fost introduse în Statele Unite ale Americii în 1990 (Wolf și Morris).

Potrivit sondajului SUMER, 2,6 milioane de angajați sau 15% (cu excepția profesioniștilor din domeniul sănătății) afirmă că sunt îngrijorați, în Franța, de riscurile biologice la locul de muncă.

Costul actual suportat de fondurile regionale de asigurări de sănătate și de fondurile generale de asigurări sociale este estimat la 3 miliarde EUR anual pentru bolile de origine biologică.

Asociația Interprofesională pentru Servicii Medicale și Sociale (AISMT), condusă și coordonată de medici specializați în medicina muncii, care se confruntă, prin urmare, cu patologii de origine biologică, indică în mod clar că utilizarea fântânilor de degresare în industrii este afectată de riscul biologic www.aismt36.com Riscuri și profesii Riscul biologic în mediul industrial.

 

Regulamentul CE REACH 1927/2006 și Regulamentul CE CLP 1272/1079

au introdus multe pictograme și fraze de risc noi

referitoare la utilizarea substanțelor și preparatelor chimice.

Aceleași prevederi nu ar trebui să se aplice și pentru riscurile biologice?

 

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene.
Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene.

 

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene.

Riscul biologic trebuie controlat

 

LANȚUL DE TRANSMISIE

 

AGENȚI INFECȚIOȘI

RESERVOR

UȘĂ DE IEȘIRE

CĂI DE TRANSMISIE

UȘĂ DE INTRARE

GAZDĂ POTENȚIALĂ

DVS. ȘI CEI DIN JURUL DVS

 

 

Pentru a viziona videoclipul explicativ publicat de INRS, „Un sondaj al agentului BIO 07”, faceți clic pe acest link

 

 

iBiotec oferă o soluție imediată de înlocuire, fără pictograme de pericol și fără investiții