český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC® Ortam Hijyen ve Güvenlik risklerinin azaltılması için teknik çözücüler.

 

Teknik ve ekonomik

olarak yüksek

performanslı ürünler

 

 

 

 

 

iBiotec ve toksikoloji takibi. Formülasyonlarımızın mevcut ve gelecekteki yönetmeliklere tam uyumunu garanti ediyoruz.

 

 

 

iBiotec HACCP yöntemlerinin yanı sıra CODEX alimentarius ile tam uyumlu formülasyonlar geliştirmektedir. Ürünler aynı zamanda tüm endüstriyel sektörlerde de kullanılabilmektedir Hedefimiz: Profesyonel riskleri azaltmak

 

ODP Ozon tabakasını inceltme riski.

PDO Ozon tabakasına zarar verme riski.

Bir gazın üst atmosferdeki ozon tabakasına zarar verme riski açısından, CFC, HCFC ve bromlu bileşikler yüksek ODP’ye sahip olup iBiotec tarafından kullanılmazlar.

 

 

 

Sera gazı etkisine sahip florlu gazlarla ilgili UE 517/2014 du 16/04/2014 Yönetmeliği (F-Gaz Direktifi) küresel ısınma potansiyeli 150’nin üzerindeki bir gazın atmosfere salınmasını yasaklamaktadır.

Bu yasak yürürlüktedir.

COP 22, HFC 152 A da dahil olmak üzere tüm HFC’lerin yasaklanmasına karar vermiştir. Aerosollerimizin PRP içeren püskürtücü içermediğini garanti ediyoruz.

 

 

 

 

Ademe tarafından tescil edilmiş logo ve marka Karbon ayak isi, bir ürünün piyasa sürülmesinden önceki üretim döngüsü boyunca meydana gelen veya bir faaliyet veya tesisteki doğrudan veya dolaylı emisyonların miktarıdır. Karbon emisyonu hesabında özellikle hasat, tritürasyon, esterleştirme, üretim, taşıma ve atık yönetimi emisyonları göz önünde bulundurulmalıdır. Karbon ayak izi için, ISO 14040 uyarınca, ürün yaşam döngüleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olunmalıdır. Karbon ayak izi, halihazırda yürürlükte olan ISO 14064 uyarınca hesaplanmıştır. Saint Rémy de Provence endüstriyel tesisindeki faaliyetlerin KARBON AYAK İZİ. 12,74 kg Eq C /1 ton.

 

 

 

Politikamız : Sıfır risk için size destek olmak.

 

 

CEC L 33 T 82 uyarınca belirlenmiş birincil biyobozunurluk. OCDE 301 A, ISO 7827 uyarınca belirlenmiş kolay biyobozunurluk. OECD 310 C MITI uyarınca belirlenmiş modifiye edilmiş nihai biyobozunurluk. Alman standardı WGK listesine uygun su tehlike sınıfı. OCDE 107’ye uygun Biyobirikim, n oktanol-su bölme indeksi (log KOW)

 

 

 

Tarımsal bazlı çözücüler ve yağlayıcılar, kereste, tahıl veya yağlı tohumlar sektörlerinden gelmektedir. iBiotec insan ve çevre için tehlikeli bileşik içermeyen doymuş hammaddelerin kullanımını garanti etmektedir. Tarımsal çözücüler, yeşil çözücüler veya biyo-çözücü olarak adlandırılan bazı çözücüler insan ve çevre için toksiktir. Özellikle transesterifikasyon kaynaklı sıfır metanol içeriğini garanti ediyoruz.

 

 

 

 

Bir UOB’nin tanımı

Kullanımı sırasında gaz halinde bulunan veya klasik sıcaklık ve basınç koşularında kolayca buharlaşan her tür madde veya organik karışım bir UOB’dir. Bu durumda, 0,01 Kpa’nın üzerinde bir buhar basıncına sahip ve sıcaklığı 293 15 K (20°) üzerinde olan çözücüler ilk olarak bu konu ile ilgilidir.

NOT: Aerosollerde püskürtücü olarak kullanılan bütan propan karışımları UOB olarak değerlendirilir.

iBiotec gıda maddelerinde bulunan madeni yağ hidrokarbonlarının izlenmesine ilişkin, analiz ve belgelendirme raporu olan ve 16 Ocak 2017 tarihli (UE) 2017/84 tavsiye no’lu komisyon tavsiyesini karşılayan geniş bir ürün gamı sunmaktadır.

 

Tehlike piktogramı olmayan solventlerin Fransız tasarımcı ve üreticisi, CMR ikamesi, tarımsal çözücüler, eko çözücüler, yağ gidericiler, temizleyiciler, seyrelticiler, çözücüler, sıyırıcılar, kir gidericiler.

Saint-Rémy de Provence konumunda 44 000m² bir tesis üzerine kurulu olan şirketimiz 1970 yılında kurulmuş olup, TEC INVESTISSEMENTS

grubu bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Z.I La Massane
13210 Saint-Rémy-de-Provence - Fransa
tel : +33 (0)4 90 92 74 70
faks : +33 (0)4 90 92 32 32 

 

 

Tehlike piktogramı olmayan solventlerin Fransız tasarımcı ve üreticisi, CMR ikamesi, tarımsal çözücüler, eko çözücüler, yağ gidericiler, temizleyiciler, seyrelticiler, çözücüler, sıyırıcılar, kir gidericiler.

iBiotec

14 000 L/s kapasiteli 2 üretim hattı

10.000 L/s kapasiteli 2 üretim hattı

6 000 L/s kapasiteli 2 üretim hattı

 

 

Tehlike piktogramı olmayan solventlerin Fransız tasarımcı ve üreticisi, CMR ikamesi, tarımsal çözücüler, eko çözücüler, yağ gidericiler, temizleyiciler, seyrelticiler, çözücüler, sıyırıcılar, kir gidericiler.

Otomasyon ile üretim

 

 

Tehlike piktogramı olmayan solventlerin Fransız tasarımcı ve üreticisi, CMR ikamesi, tarımsal çözücüler, eko çözücüler, yağ gidericiler, temizleyiciler, seyrelticiler, çözücüler, sıyırıcılar, kir gidericiler.

8.000 m2 toz içermeyen güvenli depolarl.

Ürünlerimizin tümü stoklarımızdadır

Üretim ve ambalajlamadaki tam entegrasyonumuz sayesinde gecikmeden gerekli stok teslimatını yapmamızı sağlar.

 
 
Tehlike piktogramı olmayan solventlerin Fransız tasarımcı ve üreticisi, CMR ikamesi, tarımsal çözücüler, eko çözücüler, yağ gidericiler, temizleyiciler, seyrelticiler, çözücüler, sıyırıcılar, kir gidericiler.
  Hammadde stoklama
 
 
Tehlike piktogramı olmayan solventlerin Fransız tasarımcı ve üreticisi, CMR ikamesi, tarımsal çözücüler, eko çözücüler, yağ gidericiler, temizleyiciler, seyrelticiler, çözücüler, sıyırıcılar, kir gidericiler.

Müşterilerimizin gereksinimleri ve özel talimatlarına uygun olarak,
iBiotec her lotu bir uygunluk sertifikası ile teslim edebilmektedir.

Bir analiz sertifikası.

COFRAC, BPL, ISO 17.025 akreditasyonu olan bir dış laboratuvarın bir analiz raporu.

Bir spektrometrik IR sonucu ile (viskozitesi uygun olan ürünler için) ile birlikte teslim edebilmektedir.

iBiotec verilerin 10 yıl saklanması sayesinde lotların %100’ünde takip edilebilirliği sağlamaktadır.

 
 
Tehlike piktogramı olmayan solventlerin Fransız tasarımcı ve üreticisi, CMR ikamesi, tarımsal çözücüler, eko çözücüler, yağ gidericiler, temizleyiciler, seyrelticiler, çözücüler, sıyırıcılar, kir gidericiler. 

iBiotec eksiksiz bir Müşteri memnuniyeti için her zaman hizmetinizdedir